Na terenie placówki działają następujące pracownie diagnostyczne:

- pracownia endoskopowa ( II piętro ),

- pracownia kardiometryczna ( II piętro ),

- pracownia RTG ( parter ),

- pracownia USG ( I piętro ).

 

W budynku Przychodni SP ZOZ MSW w Opolu można dodatkowo skorzystać z usług:

- pracowni diagnostyki laboratoryjnej - ALAB ( II piętro ) - Telefon kontaktowy: 77 401-11-43