Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia;
 3. Zachowania tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
 4. Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
 10. Opieki duszpasterskiej;
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590, czynna pn. - pt.: 9:00 - 21:00

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SP ZOZ MSW w Opolu przyjmuje w każdy wtorek w godz. 8:00 - 10:00,

pok. 326 (III piętro). Tel: 77 401-11-06

 

 

Prawa pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta