Dyrektor

mgr Jacek Bartosz

 

 

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Jacek Kłóś