Nasza Przychodnia składa się z:

- Rejestracji Centralnej ( parter ),

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( I piętro ),

- Poradni Chirurgii Ogólnej ( II piętro ),

- Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ( parter ),

- Poradni Dermatologicznej ( I piętro ),

- Poradni Diabetologicznej ( I piętro ),

- Poradni Gastroenterologicznej ( I piętro ),

- Poradni Kardiologicznej ( II piętro ),

- Poradni Leczenia Uzależnień ( II piętro ),

- Poradni Neurologicznej ( I piętro ),

- Poradni Okulistycznej ( II piętro ),

- Poradni Otorynolaryngologicznej ( II piętro ),

- Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Schorzeń Gruczołu Piersiowego ( II piętro ),

- Poradni Reumatologicznej ( I piętro),

- Poradni Zdrowia Psychicznego ( II piętro ).

Telefon kontaktowy do Rejestracji: 77 401-11-70, 77 401-11-72

Telefon kontaktowy do Poradni Zdrowia Psychicznego: 77 401-11-75