SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - pełnienie dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii w siedzibie Zakładu oraz najmu pomieszczeń laboratorium.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dyżury lekarskie.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii w siedzibie Zakładu oraz najmu pomieszczeń laboratorium.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza wynik przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o pwierzchni 30,42m2

Ogłoszenie