Aby uniknąć zakażenia koronawirusem

Zapoznaj się z instrukcją jak poprawnie i skutecznie myć ręce !

Prawidowe mycie rk

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowyszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
SPRAWDŹ ! - Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
CHECK ! - What you should konow about coronavirus ?

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu uprzejmie informuje o możliwości najmu lokalu użytkowego o powierzchni 3,75 m2 z przeznaczeniem na działalność handlową, zlokalizowanego w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 401 11 09 - kliknij po więcej informacji na temat ogłoszenia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa
pn." Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu"
wartość dofinansowania: 31 203 670,00 zł
całkowity koszt inwestycji: 33 026 320,00 zł

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje zadanie nieinwestycyjne pn." Pokrycie kosztów na utylizację materiałów przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
wartość dotacji: 50 000,00 zł

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 6/2021 na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU