Aby uniknąć zakażenia koronawirusem

Zapoznaj się z instrukcją jak poprawnie i skutecznie myć ręce !

Prawidowe mycie rk

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowyszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
SPRAWDŹ ! - Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
CHECK ! - What you should konow about coronavirus ?

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 20/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Reumatologicznej  w SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 19/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologicznym oraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej i Schorzeń Gruczołu Piersiowego oraz na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Ginekologicznym SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 18/2021 na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny rodzinnej w POZ SP ZOZ MSWiA w Opolu

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 17/2021 na wykonywanie zabiegów operacyjnych chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU