Aby uniknąć zakażenia koronawirusem

Zapoznaj się z instrukcją jak poprawnie i skutecznie myć ręce !

Prawidowe mycie rk

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowyszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
SPRAWDŹ ! - Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
CHECK ! - What you should konow about coronavirus ?

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Izbie Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

Szanowni Państwo,
W dniu 2 lipca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracj
w Opolu, podjął wyzwanie w ramach akcji  #GaszynChallenge. Zadanie polegajace na wykonaniu dziesięciu pompek lub przysiadów, oraz dokonaniu wśród pracowników zbiórki środków finansowych na rzecz fundacji "się pomaga"dla ratowania życia i leczenia chorych dzieci stanowiło odpowidź na nominację Pani Renaty-Dzido Prezesa Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Szanowni Państwo, SP ZOZ MSWiA w Opolu wykonał swoje zadanie, teraz czas na kolejne jednostki.
Nasza nominacja trafia do:  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu !

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Renacie-Dzido za tą nominację.

 

 Szanowni Państwo,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, uprzejmie informuje o wprowadzeniu zasad postępowania dla pacjenta przed planowanym przyjęciem do szpitala. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się zasadami izolacji domowej.

 

Zasady postępowania dla pacjenta przed planowanym przyjęciem do szpitala

 

1. Przed przyjęciem do szpitala należy zostać w domu zachowując bezpieczny kontakt
z innymi osobami (1,5 m) .
2. W domu powinny przebywać tylko osoby wspólnie zamieszkujące. Nie należy przyjmować osób odwiedzających, korzystać z masowego transportu publicznego.
3. Pomieszczenia należy często wietrzyć, a powierzchnie dotykowe dezynfekować (klamki, kontakty, telefony itp.).
4. Należy dbać o higienę rąk poprzez częste mycie rąk przy użyciu mydła i ciepłej wody. Można użyć chusteczek do rąk na bazie alkoholu.
5. Należy unikać innych rodzajów możliwego narażenia (wydzielić dla siebie naczynia, ręczniki, pościel). Naczynia po użyciu umyć detergentem i ciepłą wodą lub poddać myciu w zmywarce.
6. Należy obserwować swój stan zdrowia pod katem objawów COVID- 19, takich jak: kaszel, gorączka, duszność, zaburzenia węchu lub smaku, bóle głowy, mięśni, dreszcze, zmęczenie, wymioty i/ lub biegunka. W przypadku jakikolwiek objawów należy zostać w domu, zadzwonić do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej po poradę i poinformować oddział w szpitalu, do którego jest planowane przyjęcie.
7. Przed przyjęciem do szpitala odbędzie się wizyta kontrolna, kwalifikacja do badania przesiewowego w kierunku SARS-CoV- 2 oraz pobranie wymazu, na którego wynik pacjent oczekuje w domu.
8. O wyniku badania i potwierdzeniu daty przyjęcia do szpitala pacjent zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Pacjent w okresie 8-10 dni przed planowaną kwalifikacją do hopitalizacji zobowiązany jest do przestrzegania zasad izolacji - segregacji w warunkach domowych zgodnie z zobowiazującymi zaleceniami.

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Izbie Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU