Szanowni Państwo

Odwiedziny chorych będą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ordynatora, lekarza kierującego oddziałem, lub lekarza dyżurnego.
Jednocześnie prosimy o obecność u pacjenta tylko jednej osoby odwiedzającej.


W trosce o bezpieczeństwo pacjentów leczonych w SP ZOZ MSWiA w Opolu należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ograniczenie czasu odwiedzin do koniecznego minimum,
 • zabezpieczenie ust i nosa maseczką ochronną,
 • częsta dezynfekcja rąk,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
 • rezygnacja z odwiedzin podczas występujących oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka).


                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                      lek. med. Jacek Kłóś
                                                                                                                            Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
                                                                                                                                  SP ZOZ MSWiA w OPOLU

 

Aby uniknąć zakażenia koronawirusem

Zapoznaj się z instrukcją jak poprawnie i skutecznie myć ręce !

Prawidowe mycie rk

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowyszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
SPRAWDŹ ! - Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
CHECK ! - What you should konow about coronavirus ?

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 26/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 25/2021 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

Szanowni Państwo,

każdy z nas jest nadzieją i rzeczywistym wsparciem dla potrzebujących bezcennego daru - krwi. Niezależnie od pory roku, czy pandemii z którą się zmagamy, bezustannie walczymy o zdrowie i życie Pacjentów wymagajacych leczenia krwią lub jej składnikami.
W odpowiedzi na stałe zapotrzebowanie krwi SP ZOZ MSWiA w Opolu wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w kolejnej akcji zbiórki krwi, która odbędzie się 26 lipca 2021 r., na parkingu wewnętrznym KWP w godiznach 10.00 - 14.00 .

Wszystkich nas łączy krew która ratuje życie ! 
Zapraszamy!
  

W dniu 25.06.2021 r. w Auli Wydziału Teologicznego w Opolu, po raz kolejny  przyznano Laury Umiejętności i Kompetencji 2020.
Henryk Galwas - Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego, Wojewodą Opolskim, oraz Prezydentem Miasta Opola dokonali uroczystego otwarcia  oraz wręczyli nagrody, które są  wyrazem wdzięczności i uznania dla Laureatów za ich sukcesy w życiu zawodowym i społecznym. Rzetelność i skuteczność, a także działalność na rzecz swojego środowiska lokalnego i regionu opolskiego to jedne z najważniejszych aspektów decydujących o przyznaniu nagrody. Rok 2020 – w kontekście pandemii COVID 19 – został zapisany jako okres szczególny w podejmowaniu decyzji menedżerskich, w ochronie zdrowia i higienie, kulturze, edukacji i sporcie.
Kapituła Opolskiej Izby Gospodarczej po raz kolejny starała się dostrzec i uhonorować osoby,instytucje, firmy i organizacje za ich sukcesy i osiągnięcia w biznesie, w życiu gospodarczym, społecznym i samorządowym, w nauce, edukacji, medycynie, kulturze, sztuce i sporcie. Zdobywcy Laurów, to osoby, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które osiągnięty sukces łączą z działalnością publiczną, społeczną, wykazując się wyjątkową postawą etyczną i moralną, otwarci na zmiany, wiedzę i innowacje.
Miło nam poinformować, że w zaszczytnym gronie Laureatów zostali wyróżnieni: 
Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SP ZOZ MSWiA w Opolu - Janusz Molinkiewicz oraz Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu - Jacek Bartosz

 

 

                                                                         z Prezesem Galwasem

                                                                                Na zdjęciu od lewej: Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas,
                                                                                         Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz.

                                                                                         JB i O OAiIT

                                                                        Na zdjęciu od lewej: Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz,
                                                                                        Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  SP ZOZ MSWiA
                                                                                         w Opolu lek. med.Janusz Molinkiewicz, podczas wręczenia nagrody.

 

                                                                                  Wszyscy Laureaci

                                                   Na zdjęciu:  Laureaci Laurów Umiejętności i Kompetencji 2020.