Aby uniknąć zakażenia koronawirusem

Zapoznaj się z instrukcją jak poprawnie i skutecznie myć ręce !

Prawidowe mycie rk

źródło: Główny Inspektorat Sanitarny
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie.

Zapraszamy również do zapoznania się z najnowyszymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
SPRAWDŹ ! - Co musisz wiedzieć o koronawirusie?
CHECK ! - What you should konow about coronavirus ?

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 13/2021 na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych pacjentom w Izbie Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 12/2021 na świadczenia diagnostyki obrazowej RTG wraz z opisem zdjęć w Pracowni Diagnostyki Obrazowej RTG SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

 

Szanowni Państwo

Odwiedziny chorych będą odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody ordynatora, lekarza kierującego oddziałem, lub lekarza dyżurnego.
Jednocześnie prosimy o obecność u pacjenta tylko jednej osoby odwiedzającej.


W trosce o bezpieczeństwo pacjentów leczonych w SP ZOZ MSWiA w Opolu należy przestrzegać następujących zaleceń:

 • ograniczenie czasu odwiedzin do koniecznego minimum,
 • zabezpieczenie ust i nosa maseczką ochronną,
 • częsta dezynfekcja rąk,
 • zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób,
 • rezygnacja z odwiedzin podczas występujących oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka).


                                                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                      lek. med. Jacek Kłóś
                                                                                                                            Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
                                                                                                                                  SP ZOZ MSWiA w OPOLU

                                                               

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 11/2021 w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym na zabiegi chirurgii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób tarczycy.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU