Czynna całą dobę

Mieści się na parterze budynku szpitala z osobnym wejściem, z możliwością podjazdu ambulansów i dostępem dla osób niepełnosprawnych.

Zakres usług:

Izba Przyjęć działa na potrzeby wszystkich oddziałów szpitala i jest łącznikiem pacjenta ze szpitalem. Tu zgłaszają się chorzy,kierowani przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, w celu kontynuacji leczenia.

Pacjenci przyjmowani są w trybie pilnym i planowym.

Tryb pilny polega na natychmiastowym przyjęciu do danego oddziału ze względu na nagłe pogorszenie się stanu zdrowia i o tym decyduje lekarz Izby Przyjęć.

Zespół Izby Przyjęć

Personel lekarski:

w stanach nagłych i w ramach pomocy doraźnej przyjmują specjaliści w zakresie: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka oddziałowa:

  • mgr Maria RÓŻALSKA Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Kontakt z Izbą Przyjęć:

tel: 77 401-10-01

fax: 77 401-10-00