Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. Bazę stanowi 5 łóżek rozmieszczonych w jednej sali ogólnej i jednej separatce. Oddział zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku szpitala,z łatwym dostępem z Izby Przyjęć.

Najczęściej hospitalizujemy pacjentów:

 • z niewydolnością oddechową wymagających sztucznej wentylacji,

 • z niewydolnością oddechową i krążeniową,

 • chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego, zwłaszcza po nagłym zatrzymaniu krążenia,

 • chorych z ciężkim przebiegiem zapalenia opon mózgowych i mózgu,

 • nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia),

 • chorych po rozległych zabiegach operacyjnych,

 • chorych z ciężkimi zakażeniami przebiegającymi z niewydolnością wielonarządową

W oddziale znajduje się sala pooperacyjna z trzema stanowiskami, z możliwością monitorowania układu krążenia i oddychania oraz prowadzenia oddechu zastępczego.

W oddziale wykonuje się:

 • Kwalifikację i przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, w oparciu o różnorodne możliwości diagnostyczne.

 • Dostosowanie rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego i stanu ogólnego pacjenta.

 • Znieczulenia ogólne i przewodowe (rdzeniowe, zewnątrzoponowe, CSE), splotowe.

 • Znieczulenia dla oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej i ginekologii.

 • Znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych oraz drobnych zabiegów chirurgicznych w ramach "anestezji jednego dnia".

 Zespół OAiIT

 Ordynator: 

 • lek. med. Janusz MOLINKIEWICZ - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Zastępca ordynatora:

 • lek. med. Bożena WYRĄBEK - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Pozostały personel lekarski:

 • dr n. med. Ewgenij MOZGUNOW - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Iwona LANGNER - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Helena CICHOCKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Tomasz GACEK - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Ewa ARMATA - MATKOWSKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Magdalena GŁÓWKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Agnieszka WRÓBEL - specjalista anestezjologii i intenstwnej terapii
 • lek. med. Michał KOZICKI - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Jarosław GAMROT - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Pielęgniarka oddziałowa:

 • Iwona PRZYBYLSKA-JOŃCA - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

W skład całego zespołu pielęgniarskiego wchodzi 29 pielęgniarek i pielęgniarzy, z tego: 7  pielęgniarek anestezjologicznych Bloku Operacyjnego. 5 osób posiada specjalizację oraz tytuł magistra, 8 osób  tytuł specjalisty. 11 osoób natomiast jest w trakcie specjalizacji.

nowe zdjecie Oit

(Fot. Specjalista ds. Marketingu SP ZOZ MSWiA w Opolu)
Na zdjęciu: Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Przybylska - Jońca, Ordynator: lek. med. Janusz Molinkiewicz

Kontakt z nami:

Ordynator: 

77 401-10-10

Dyżurka lekarska:

77 401-10-11

Dyżurka pielęgniarska (konsola):

77 401-10-15

Sekretariat:

77 401-10-11