Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku szpitala. Liczy 25 łóżek (w tym 17 łóżek znajduje się w Pododdziale Dibetologicznym) w salach z pełnym węzłem sanitarnym (telefon, telewizor, WC), w tym 2 sale nadzoru kardiologicznego. Każda sala wyposażona została w przyłóżkowy system alarmowy połączony z punktem pielęgniarskim.

Na oddziale zespół lekarzy specjalistów diagnozuje i leczy schorzenia z zakresu chorób wewnętrznych:

 • układu sercowo - naczyniowego,

 • układu oddechowego,

 • układu endokrynologicznego oraz cukrzycy i zespołów metabolicznych,

 • przewodu pokarmowego,

 • układu moczowego,

 • krwi i układu krwiotwórczego

Wykonywany jest pełen zakres diagnostyki i leczenia ostrych powikłań cukrzycy

Prowadzona jest diagnostyka późnych powikłań cukrzycy z udziałem konsultantów specjalistów tj. kardiologa, okulisty i neurologa.

Każdy pacjent z cukrzycą bierze udział w podstawowym szkoleniu w zakresie samokontroli w cukrzycy lub w reedukacji w zależności od wieku chorego i jego percepcji. Omawiane są niemalże wszystkie sytuacje życiowe, doskonalone są umiejętności praktyczne, aby właściwie stosować funkcjonalną insulinoterapię oraz właściwy model żywieniowy. Szkolenia prowadzone są indywidualnie, bądź grupowo w przygotowanym pokoju edukacyjnym. Dla naszych pacjentów i ich rodzin prowadzone jest doradztwo dietetyczne poprzez analizę sposobu żywienia oraz psychoterapia w chorobie przewlekłej.

Zapewniamy 24 godzinny dyżur lekarski i pielęgniarski.

Zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

p.o. Lekarza Kierującego Oddziałem: 

 • lek. med. Irena NOWAKOWSKA - specjalista chorób wewnętrznych

p.o. Zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem:

 • lek. med. Marcin DOROCKI - specjalista chorób wenętrznych i diabetologii,

Pozostały personel lekarski:

 • lek. med. Adriana NOWAKOWSKA - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii,

 • lek. med. Dominika SZYMAŃSKA - Młodszy Asystent

 • lek. med. Sonia WASILEWSKA - rezydent,

 • lek. medKatarzyna KUŹNIAR - MANIACZYK - rezydent,

 • lek. med. Aleksandra NALEWAJKO - rezydent,

 • lek. med. Piotr SYSŁO - rezydent.

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Lucyna GRĄZIOWSKA-LEŚKIEWICZ - specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt z nami

Ordynator: 

77 401-10-40

Dyżurka lekarska:

77 401-10-41

Dyżurka pielęgniarska:

77 401-10-44

Sekretariat:

77 401-10-43