Poradnia Leczenia Uzależnień oferuje pomoc i wsparcie dla dorosłych osób uzależnionych, a także ich rodzin.

Nasi specjaliści prowadzą terapię grupową oraz indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych.

Poradnia udziela pomocy:

 • osobom uzależnionym od alkoholu,

 • osobom pijącym szkodliwie,

 • osobom uzależnionym od środków chemicznych (leki, narkotyki, nikotyna),

 • osobom uzależnionym od środków niechemicznych (internet, hazard),

a także udziela porad, konsultacji i terapii dla osób współuzależnionych oraz zapewnia opiekę  i konsultacje lekarza psychiatry.

W razie potrzeby kierujemy na oddział detoksykacyjny lub do Oddziału Leczenia Odwykowego. Współpracujemy z Ośrodkami Interwencji Kryzysowej, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Wizyta w Poradni nie wymaga skierowania.

 

W Poradni przyjmują:

 • Sławomir DZIUBACKI - specjalista psychiatra,

 • Teresa BRANDYS-TYLIPSKA - psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień,

 • Martyna BORYS - psycholog, w procesie certyfikacji na psychoterapeutę,

 • Marta SZELĄG - psycholog,

 • Jolanta BORYS - certyfikowany st. instruktor terapii uzależnień,

 • Ryszard MENDIUK - certyfikowany instruktor terapii uzależnień,

 • Katarzyna GNYSZKA - specjalista terapii uzależnień,

 • Agnieszka GLEŃ - pedagog, specjalista terapii uzależnień

 

Godziny otwarcia Poradni:

Poniedziałek: 7.00-20.00

Wtorek: 7.00-14.00, 16.00-20.30

Środa: 7.00-13.00

Czwartek: 7.00-20.00

Piątek: 7.00 -18.00

 

 

Rejestracja telefoniczna: 77 401-11-75