Bezdech senny

Szacuje się, że aż 1,5 mln Polaków cierpi na tzw. Bezdech senny. Jest to stan patologii oddychania podczas snu, który polega na pojawianiu się nawracających epizodów bezdechów lub spłyceń oddychania, spowodowanych przez całkowite zapadanie lub zwężenie górnych dróg oddechowych. Sugeruje się, że istotnymi zaburzeniami oddychania podczas snu obciążonych jest ok. 15% dorosłego społeczeństwa. Możliwym następstwem bezdechu sennego jest nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, zwiększone ryzyko wystąpienia udaru mózgu, pogorszenie funkcji intelektualnych. Zdarza się, że bezdech senny prowadzi do wypadków komunikacyjnych spowodowanych zaśnięciem za kierownicą.

Jedynym badaniem, które w sposób pewny może dać odpowiedź na pytanie, czy np. nasze chrapanie jest sygnałem poważnych zaburzeń, jest  tzw. polisomnografia czyli badanie snu. Diagnozuje ono bardzo poważne zaburzenie jakim jest bezdech senny.

Polisomnografia

Podstawowym celem badania polisomnograficznego jest ocena tego jak dana osoba śpi oraz, czy w czasie snu pojawiają się zaburzenia oddychania, czy nie. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu – takiej choroby kiedy chory bardzo głośno chrapie, często przestaje w nocy oddychać a w czasie dnia ma skłonność do zasypiania w przeróżnych okolicznościach. Badania tego typu wykonuje się również wtedy, jeżeli ktoś ma inne problemy ze snem: cierpi na bezsenność, źle śpi lub bardzo często się w nocy budzi.

Badanie trwa jedną noc, jest bezbolesne.

Bezdech senny jest szczególnie niebezpieczny dla kierowców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2015.2247), w przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T lub występującej o zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne/…/, u której podejrzewa się bezdech senny/…/, kieruje się na specjalistyczne badanie lekarskie.

Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia powyższego rozpoznania można orzec istnienie przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Należy zauważyć, że dla osób u których zdiagnozowano bezdech senny może zostać orzeczony brak przeciwwskazań do kierowani pojazdami, jeżeli osoba taka poddana jest leczeniu oraz poddaje się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim.

Badanie

Badanie polisomnograficzne wykonywane jest w SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Więcej informacji oraz  rejestracja na badanie, osobiście lub pod numerem Tel. 77 401-10-43