SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dyżury lekarskie.

Ogłoszenie