SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i histopatologii w siedzibie Zakładu oraz najmu pomieszczeń laboratorium.

Dokumenty:

Ogłoszenie

SWKO

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6.1

Załącznik nr 6.2

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY