W zwiazaku z pojawieniem się na terenie SP ZOZ MSWiA w Opolu podejrzenia zachorowania na odrę, jednostka podjęła wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania.

 

W Szpitalu SP ZOZ MSWiA w Opolu, zgodnie z procedurami sanitarnymi, działa Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Podejmuje on wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów wprowadzono reżim sanitarny. Do odwołania wstrzymano przyjmowanie nowych pacjentów do Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Obecnie prowadzone są rozwiązania, które w sposób bezpieczny zapewnią jak najszybsze przywrócenie płynnego udzielania świadczeń medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych. W tej sytuacji nie są możliwe odwiedziny osób przebywających w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Od chwili uzyskania wiadomości o podejrzeniu zachorowania na odrę w SP ZOZ MSWiA w Opolu prowadzone są czynności epidemiologiczne. Lekarze kwalifikują pracowników do szczepienia, wykonuje się też badania poziomu przeciwciał.

Aktualnie zanotowano 1 podejrzenie odry wśród pracowników SP ZOZ MSWiA w Opolu. Nie odnotowano zachorowań i podejrzeń wśród pacjentów.

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu przeprasza wszystkich pacjentów za czasową niedostępność do planowanych świadczeń medycznych i dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło możliwie niezwłoczne przywrócenie jego funkcjonowania w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyjmowanych pacjentów.