Poradnia świadczy kompleksowe usługi w następujących zakresach:

1. Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony,

SP ZOZ MSWiA w Opolu w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 2013, poz.1715), przygotował dla Państwa, ofertę świadczeń medycznych.

 Oferta dotyczy przeprowadzania badań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i obejmuje:

 • Badanie lekarskie w tym ogólne badanie stanu zdrowia, ocena układu krążenia, układu ruchu i układu nerwowego

  - Badanie specjalistyczne – okulistyczne( ocena narządu wzroku)

  - Badanie specjalistyczne - psychiatryczne

 • Badanie psychologiczne w tym:

  - ocenę sprawności intelektualnej,

  - ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,

  - poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Wszystkie w/w badania przeprowadzamy na wniosek zarówno osoby ubiegającej się o wydanie licencji kwalifikowanego pracownika ochrony, jak i pracodawcy zatrudniającego osobę posiadającą licencję kwalifikowanego pracownika ochrony.

                                        

2. Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych,

3. Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych,

4. Badania psychologiczne osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy wózków widłowych, suwnic, ciężkich maszyn budowlanych),

5. Badania psychotechnicznych kierowców,

6. Badania widzenia stereoskopowego,

7. Badania osób ubiegających się o pozwolenie na licencję detektywa, bądź posiadających licencję detektywa,

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, terminy badań dostosujemy do Państwa możliwości czasowych. Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku, a przeprowadzenie badań oferujemy w ciągu jednego dnia w jednej lokalizacji.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów oraz znakomitą bazą lokalową.

Oferta cenowa na w/w badania uzależniona jest od ilości pracowników i podlega indywidualnym negocjacjom.

W ramach świadczonych przez nas usług pragniemy zainteresować Państwa naszą ofertą dotyczącą prowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie:

 • problematyki uzależnień (od wszystkich środków psychoaktywnych),

 • radzenia sobie ze stresem,

 • trudnych sytuacji w miejscu pracy/nauki,

 • rozwiązywania konfliktów,

 • mobbingu,

 • wypalenia zawodowego,

 • umiejętności miękkich (zarządzanie czasem, asertywność, budowania poczucia własnej wartości, autoprezentacja),

 • doradztwa zawodowego dla młodzieży szkolnej i dorosłych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego tel: 77 401-11-75