SP ZOZ MSWiA w Opolu w oparciu o  art. 150 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018. 1510 ze zm.) unieważnia postępowanie konkursowe  na świadczenia zdrowotne z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym - pobierz