Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii bariatrycznej w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w SP ZOZ MSWiA w Opolu.- pobierz