SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Załączniki:

1) klauzula informacyjna -pobierz

2) ogłoszenie - pobierz

3) wzór umowy - pobierz

4) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

5) formularz ofertowy - pobierz