Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz.