SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej.

Załączniki:

1) ogłoszenie - pobierz

2) wzór umowy, klauzula informacyjna -pobierz

3) szczegółowe warunki konkursu - pobierz

4) formularz ofertowy -pobierz