Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu odwołuje konkurs ofert nr 6/2019 w zakresie wykonywania badań rezonansu magnetycznego.-pobierz