Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu zaprasza do składania ofert na dzierżawę lokalu o powierzchni 187,50 m2 z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego wraz z dostepem do mediów w budynku Szpitala  SP ZOZ MSWiA w Opolu.

1) regulamin  - pobierz

2) załącznik nr 1 - pobierz

3) załącznik nr 2 - pobierz

4) załącznik nr 3 - pobierz

5) załacznik nr 4 - pobierz

6) załacznik nr 5 - pobierz

7) załącznik nr 6 - pobierz

Odpowiedzi na pytania - pobierz

Otwarcie ofert - pobierz

Wybór oferty - pobierz