Informacja o wyborze oferty w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w w oddziale i poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej w SP ZOZ MSWiA w Opolu.-pobierz