SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne - wykonywanie badań rezonansu magnetycznego

Ogłoszenie - pobierz

Materiały Informacyjne - pobierz

Załącznik 1 - pobierz

Załącznik 2 - pobierz

Załącznik 3 - pobierz

Załącznik 4 - pobierz

Załącznik 5 - pobierz