Informacja o wyborze ofert w konkursie na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA w Opolu - pobierz