Oddział zlokalizowany jest na IV piętrze budynku szpitala. Liczy 25 łóżek (w tym 17 łóżek znajduje się w Pododdziale Dibetologicznym) w salach z pełnym węzłem sanitarnym (telefon, telewizor, WC), w tym 2 sale nadzoru kardiologicznego. Każda sala wyposażona została w przyłóżkowy system alarmowy połączony z punktem pielęgniarskim.

Na oddziale zespół lekarzy specjalistów diagnozuje i leczy schorzenia z zakresu chorób wewnętrznych:

 • układu sercowo - naczyniowego,

 • układu oddechowego,

 • układu endokrynologicznego oraz cukrzycy i zespołów metabolicznych,

 • przewodu pokarmowego,

 • układu moczowego,

 • krwi i układu krwiotwórczego

Wykonywany jest pełen zakres diagnostyki i leczenia ostrych powikłań cukrzycy

Prowadzona jest diagnostyka późnych powikłań cukrzycy z udziałem konsultantów specjalistów tj. kardiologa, okulisty i neurologa.

Każdy pacjent z cukrzycą bierze udział w podstawowym szkoleniu w zakresie samokontroli w cukrzycy lub w reedukacji w zależności od wieku chorego i jego percepcji. Omawiane są niemalże wszystkie sytuacje życiowe, doskonalone są umiejętności praktyczne, aby właściwie stosować funkcjonalną insulinoterapię oraz właściwy model żywieniowy. Szkolenia prowadzone są indywidualnie, bądź grupowo w przygotowanym pokoju edukacyjnym. Dla naszych pacjentów i ich rodzin prowadzone jest doradztwo dietetyczne poprzez analizę sposobu żywienia oraz psychoterapia w chorobie przewlekłej.

Zapewniamy 24 godzinny dyżur lekarski i pielęgniarski.

Zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

Ordynator: 

 • lek. med. Renata JASONEK-ZARYCZAŃSKA - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii

Zastępca ordynatora:

 • lek. med. Irena NOWAKOWSKA - specjalista chorób wenętrznych

Pozostały personel lekarski:

 • lek. med. Adriana NOWAKOWSKA - specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii,

 • lek med. Marcin DOROCKI - specjalista chorób wewnętrznych i w trakcie specjalizacji z diabetologii,
 • lek. med. Dominika SZYMAŃSKA - rezydent,

 • lek. med. Sonia WASILEWSKA - rezydent,

 • lek. medKatarzyna KUŹNIAR - MANIACZYK - rezydent,

 • lek. med. Aleksandra NALEWAJKO - rezydent,

 • lek. med. Piotr SYSŁO - rezydent.

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Lucyna GRĄZIOWSKA-LEŚKIEWICZ - specjalista w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego

Kontakt z nami

Ordynator: 

77 401-10-40

Dyżurka lekarska:

77 401-10-41

Dyżurka pielęgniarska:

77 401-10-44

Sekretariat:

77 401-10-43

Oddział zlokalizowany jest na III piętrze budynku Szpitala. Liczy 14 łóżek w salach z pełnym węzłem sanitarnym (telefonem, telewizorem, WC). Każda sala wyposażona została w przyłóżkowy system alarmowy połączony z punktem pielęgniarskim. W ciągu roku wykonywanych jest na oddziale około 600 zabiegów operacyjnych.

Szpital dysponuje bardzo dobrą bazą diagnostyczną z możliwością wykonywania badań radiologicznych i pełną gamą badań laboratoryjnych pozwalającą diagnozować i leczyć na oddziale wiele schorzeń narządu ruchu i stanów pourazowych.

Na oddziale wykonuje się:

 • całość zabiegów ortopedycznych u dorosłych i u dzieci od 12 roku życia z zastosowaniem nowoczesnej techniki artroskopowej i nowoczesnych metod leczniczych,

 • zabiegi endoprotezoplastyki biodra i kolana z zastosowaniem nowoczesnych implantów,

 • zabiegi rewizyjne z wymianą zużytych endoprotez.

Zespół Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

 Lekarz kierujący oddziałem: 

 • lek. med. Tomasz JASTRZĘBSKI - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Zastępca lekarza kierującego oddziałem:

 • lek. med. Artur KOŁECKI - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Pozostały personel lekarski:

 • lek. med. Grzegorz MAURER - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 • lek. med. Paweł KACZMARSKI - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

 • lek. med. Karolona CIEPLUCH - rezydent

 

 Pielęgniarka oddziałowa:

 • Irena BOROSZKO-MISCHKE

Kontakt z nami

Ordynator: 

77 401-10-30

Dyżurka lekarska:

77 401-10-31

Dyżurka pielęgniarska:

77 401-10-34

Sekretariat:

77 401-10-33

ddział zlokalizowany jest na III piętrze budynku szpitala i zapewnia całodobową opiekę szpitalną w zakresie ginekologii i położnictwa do 5 miesiąca ciąży. Na oddziale jest 13 łóżek w salach z pełnym węzłem sanitarnym (telewizor, telefon). Każda sala wyposażona została w przyłóżkowy system alarmowy połączony z punktem pielęgniarskim.

Ginekologia zachowawcza - diagnostyka i leczenie:

 • niepłodności,

 • zaburzeń miesiączkowania,

 • zespołów bólowych miednicy mniejszej,

 • stanów zapalnych narządu rodnego,

 • zaburzeń okresu klimakterycznego i menopauzy,

 • nietrzymania moczu,

 • nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika, sromu i gruczołu sutkowego,

 • patologii ciąży do 5 miesiąca

Ginekologia operacyjna:

 • operacje szyjki macicy,

 • operacje plastyczne narządu rodnego,

 • operacje usunięcia narządu rodnego drogą pochwową lub brzuszną,

 • operacje na przydatkach,

 • nowoczesne operacje nietrzymania moczu (IVS),

 • operacje nowotworów narządu rodnego,

 • operacje laparoskopowe,

 • histeroskopia oraz elektroresekcje endometrium,

 • operacje łagodnych i złośliwych guzów gruczołu sutkowego

Zespół Oddziału Ginekologicznego

Lekarz kierujący oddziałem: 

 • lek.med. Piotr TARNOWSKI - specjalista położnictwa i ginekologii 

Zastępca lekarza kierującego oddziałem:

 • lek.med. Dariusz JAKIMÓW - specjalista położnictwa i ginekologii

Pozostały personel lekarski:

 • dr n. med. Aleksander SZLACHTA - specjalista położnictwa i ginekologii

 • llek.med. Jolanta GÓRALEWICZ - specjalista I - go stopnia położnictwa i ginekologii

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Maria GRZEGORZEK - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z nami

Ordynator: 

77 401-10-50

Dyżurka lekarska:

77 401-10-51

Dyżurka pielęgniarska:

77 401-10-54

Sekretariat:

77 401-10-53

Oddział zlokalizowany jest na II piętrze budynku szpitala. Liczy 18 łóżek w salach z pełnym węzłem sanitarnym (telefonem, telewizorem, WC). Każda sala wyposażona została w przyłóżkowy system alarmowy połączony z punktem pielęgniarskim. W ciągu roku na oddziale wykonywanych jest około 800 zabiegów operacyjnych.

Szpital dysponuje bardzo dobrą bazą diagnostyczną: wysokiej jakości USG z możliwością badania dopplerowskiego, endoskop, kolonoskop, rektoskop. Istnieje możliwość wykonywania badań radiologicznych i pełnej gamy badań laboratoryjnych, które pozwalają diagnozować i leczyć wiele schorzeń.

Na oddziale wykonuje się:

 • zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej przy użyciu nowoczesnych technik operacyjnych, w tym laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego,

 • operacje w obrębie całego przewodu pokarmowego, w tym zabiegi przy użyciu staplerów, resekcję żołądka, resekcję guzów jelita grubego

 • chirurgię pęcherzyka żółciowego - operacje zarówno metodą klasyczną jak i laparoskopową, zabiegi naprawcze dróg żółciowych,

 • chirurgię endokrynologiczną - operacje tarczycy w przebiegu wola (obojętnego, toksycznego, niedoczynnego, guzowatego, chorób Graves - Basedowa),

 • chirurgię przepuklin - (pachwinowych, udowych, pępkowych, pooperacyjnych) metodami klasycznymi oraz beznapięciowymi z wszczepami siatek,

 • chirurgię żył - w każdym stopniu niewydolności żylnej,

 • chirurgię żylaków odbytu.

Zespół Oddziału Chirurgicznego Ogólnego

 Ordynator: 

 • dr n. med. Edward CHORĄŻKA - specjalista chirurgii ogólnej

 Zastępca ordynatora:

 • lek. med. Anna BIELEC-MICHAŁOWSKA - specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

 Pozostały personel lekarski:

 • dr n. med. Dariusz SOKOŁOWSKI - specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej
 • dr n. med. Marcin SKUŁA - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Grzegorz BIELACZYC - specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
 • lek. med. Arkadiusz JAKUBICKI - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Karolina KOTYSZ - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Jacek KŁÓŚ - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. med. Adam SCHAB - specjalista chirurgii ogólnej

Pielęgniarka oddziałowa:

 • Danuta KULIK - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kontakt z nami

Ordynator:

77 401-10-20

Dyżurka lekarska:

77 401-10-21

Dyżurka pielęgniarska:

77 401-10-24

Sekretariat:

77 401-10-23

Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. Bazę stanowi 5 łóżek rozmieszczonych w jednej sali ogólnej i jednej separatce. Oddział zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku szpitala,z łatwym dostępem z Izby Przyjęć.

Najczęściej hospitalizujemy pacjentów:

 • z niewydolnością oddechową wymagających sztucznej wentylacji,

 • z niewydolnością oddechową i krążeniową,

 • chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego, zwłaszcza po nagłym zatrzymaniu krążenia,

 • chorych z ciężkim przebiegiem zapalenia opon mózgowych i mózgu,

 • nieprzytomnych z różnych powodów (np. zatrucia),

 • chorych po rozległych zabiegach operacyjnych,

 • chorych z ciężkimi zakażeniami przebiegającymi z niewydolnością wielonarządową

W oddziale znajduje się sala pooperacyjna z trzema stanowiskami, z możliwością monitorowania układu krążenia i oddychania oraz prowadzenia oddechu zastępczego.

W oddziale wykonuje się:

 • Kwalifikację i przygotowanie pacjentów do zabiegów operacyjnych, w oparciu o różnorodne możliwości diagnostyczne.

 • Dostosowanie rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta w zależności od rodzaju zabiegu operacyjnego i stanu ogólnego pacjenta.

 • Znieczulenia ogólne i przewodowe (rdzeniowe, zewnątrzoponowe, CSE), splotowe.

 • Znieczulenia dla oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo - ortopedycznej i ginekologii.

 • Znieczulenia do przykrych i bolesnych badań diagnostycznych oraz drobnych zabiegów chirurgicznych w ramach "anestezji jednego dnia".

 Zespół OAiIT

 Ordynator: 

 • lek. med. Janusz MOLINKIEWICZ - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Zastępca ordynatora:

 • lek. med. Bożena WYRĄBEK - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 Pozostały personel lekarski:

 • dr n. med. Ewgenij MOZGUNOW - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Iwona LANGNER - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Helena CICHOCKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Tomasz GACEK - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Ewa ARMATA - MATKOWSKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Magdalena GŁÓWKA - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 • lek. med. Agnieszka WRÓBEL - specjalista anestezjologii i intenstwnej terapii
 • lek. med. Michał KOZICKI - specjalista anestezjologii i intensywnej terapi

 Pielęgniarka oddziałowa:

 • Iwona PRZYBYLSKA-JOŃCA - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

W skład całego zespołu pielęgniarskiego wchodzi 29 pielęgniarek i pielęgniarzy, z tego: 7  pielęgniarek anestezjologicznych Bloku Operacyjnego. 5 osób posiada specjalizację oraz tytuł magistra, 8 osób  tytuł specjalisty. 11 osoób natomiast jest w trakcie specjalizacji.

nowe zdjecie Oit

(Fot. Specjalista ds. Marketingu SP ZOZ MSWiA w Opolu)
Na zdjęciu: Pielęgniarka Oddziałowa: Iwona Przybylska - Jońca, Ordynator: lek. med. Janusz Molinkiewicz

Kontakt z nami:

Ordynator: 

77 401-10-10

Dyżurka lekarska:

77 401-10-11

Dyżurka pielęgniarska (konsola):

77 401-10-15

Sekretariat:

77 401-10-11