Drukuj
Odsłony: 8360

Oddział przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia. Bazę stanowi 5 łóżek rozmieszczonych w jednej sali ogólnej i jednej separatce. Oddział zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego i łatwym dostępem z Izby Przyjęć.

Najczęściej hospitalizujemy pacjentów:

W oddziale znajduje się sala pooperacyjna z trzema stanowiskami, z możliwością monitorowania układu krążenia i oddychania oraz prowadzenia oddechu zastępczego.

W oddziale wykonuje się:

 Zespół OAiIT

 Ordynator: 

 Zastępca ordynatora:

 Pozostały personel lekarski:

 Pielęgniarka oddziałowa:

W skład całego zespołu pielęgniarskiego wchodzi 30 pielęgniarek, z tego: 9 specjalistek z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 11 w trakcie specjalizacji. Pozostałe pielęgniarki posiadają kurs anestezjologiczny.

Kontakt z nami:

Ordynator: 

77 401-10-10

Dyżurka lekarska:

77 401-10-11

Dyżurka pielęgniarska (konsola):

77 401-10-15

Sekretariat:

77 401-10-11

 

UK1B5060a