SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.