SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkursy ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej USG w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG

1. Udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie wykonywania badań USG - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

2. Udzielanie specjalistycznych świadczeń w zakresie wykonywania badań UKG serca i UDP doppler żył i tętnic zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.