SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych:

1) Świadczenia zdrowotne w Poradni Okulistycznej - pobierz. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.

2) Świadczenia zdrowotne w Poradni Okulistycznej na potrzeby Poradni Badań Profilaktycznych - pobierz. POSTĘPOWANIE KONKUROWE UMORZONO.