SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych z zakresu medycyny pracy, zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.