SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU