Fundacja przemijanie

(Porozumienie o współpracy - od lewej: Wiceprezes Fundacji "Przemijanie" Marek Trenka, Prezes Fundacji "Przemijanie" Magdalena Osińska - Kurzywilk, Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu Jacek Bartosz)

"Najwyższa jakość świadczeń medycznych. Nieustanne dążenie do doskonałości " - Misja SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Chcąc zapewnić ciągłość leczenia i wewnętrzny nadzór nad jego jakością, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, informuje o nawiązaniu współpracy z Fundacją "Przemijanie". Głównym celem porozumienia, jest stworzenie koordynowanej opieki poszpitalnej nad Pacjentem w wieku podeszłym, z niepełnosprawnością i niesamodzielnością. Dzięki realizacji i osiąganiu wspólnych celów, zawartch w porozumieniu, Pacjenci SP ZOZ MSWiA w Opolu po zakończeniu leczenia stacjonarnego, będą mogli skorzytać między innymi ze wsparcia w uzyskaniu możliwie jak największej samodzielności życiowej  a także nieodpłatnie skorzystać z prowadzonej przez Fundację "Przemijanie" wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.