UWAGA

Z powodu aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pojawieniem się
w Polsce
KORONAWIRUSA, w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów leczonych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, wprowadza się
CAŁKOWITY ZAKAZ ODWIEDZIN.


(podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1127 z późn.  zm.)