SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Ogłoszenie - pobierz

Materiały informacyjne  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Kwalifikacje zawodowe - pobierz

Załącznik Nr 3 - Projekt umowy - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU