SP ZOZ MSWiA w Opolu uprzejmie informuje, że jako szpital „węzłowy” realizuje szczepienia przeciw COVID-19.

 

Termin rejestracji szczepień dla osób 80+ od 15.01.2021

Termin rejestracji szczepień dla osób 70+ od 22.01.2021

Termin rejestracji szczepień dla osób 60+ będzie podany zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia

 

Osoby zainteresowane szczepieniem mogą dokonać zgłoszenia w drodze:

1. Kontaktu telefonicznego pod numerem infolinii: 989

2. Kontaktu telefonicznego z rejestracją do szczepień SP ZOZ MSWiA w Opolu pod numerem: 77 401 11 44

3. Drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Osobiście w budynku Przychodni przy ul. Krakowskiej 44 ( wejście od ulicy Korfantego), parter pok.44 w godzinach od 7.00 do 14.00

Punkt szczepień - gabinet POZ nr 122. I piętro budynku Przychodni

Kwalifikacje do szczepień - gabinety lekarskie POZ nr 118,119 i 129. I piętro budynku Przychodni

Zlokalizowany w przedsionku Przychodni Punkt informacyjny w godzinach od 7.00 do 17.00,
pomoże Państwu uzyskać niezbędne informacje w zakresie szczepień, oraz udostępni niezbędne druki do kwalifikacji do szczepienia.

Linki do aktów prawnych i materiałów informacyjnych:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/dluzsza-lista-medykow-ktorzy-beda-mogli-podac-szczepionke,7875.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001845/O/D20201845.pdf

Deklaracja dostępności serwisu

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spzozmswia.opole.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: rok 2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.07.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • część załączników tekstowych występuje w formie skanów dokumentów.
  1. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. zdjęcia nie posiadają opisów pozwalających osobom korzystającym z technologii asystujących poznać ich zawartość.

Oświadczenie sporządzono dnia: 10.12.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Wieczorek.
kontakt tel.: 77 401 14 44
mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  Opolu mieści się w dwu połączonych ze sobą budynkach  - Przychodni oraz Szpitala. Wejścia do budynków znajdują się od strony ul. Wojciecha Korfantego.

Wejście do budynku Przychodni ( tam mieści się również administracja jednostki) jest wyposażone w zewnętrzną platformę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym. Poruszanie się między piętrami gdzie znajdują się poszczególne gabinety umożliwia winda wewnętrzna. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Do budynku Szpitala można dostać się wejściem głównym lub wejściem przez Izbę Przyjęć. Przy wejściu głównym zainstalowano platformę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.

Jednostka nie posiada własnych miejsc parkingowych. Wzdłuż ulicy Wojciecha Korfantego znajdują się miejsca parkingowe obszaru płatnego parkowania miasta Opole.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W jednostce jest dostępny tłumacz języka migowego.

LEKARZ SPECJALISTA

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

SP ZOZ MSWiA w Opolu zatrudni Lekarza Specjalistę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie aplikacji w Kancelarii znajdującej się w budynku Przychodni SP ZOZ MSWiA w Opolu przy ul. Krakowskiej 44 na 3 piętrze (pok. 317) lub przesyłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli. Jednocześnie informujemy,                        że dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

 

Składamy serdecznie podziękowania za wsparcie SP ZOZ MSWiA w Opolu udzielone na rzecz pacjentów w trosce o ich zdrowie i życie.

 

Naszą jednostkę wsparli:
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

 Novo Nordisk Pharmaceutical Services Spółka z o.o.

  Adamed Spółka z o.o.

CompuGroup Medical Polska Spółka  z o.o.

 M.W. Trade S.A.

 Supra Brokers S.A.

Waszczuk i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych

 Cementownia Odra S.A.

Fundacja Piotra Klera