SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zabezpieczenie opieki medycznej nad pacjentami zgodnie z ustalonym harmonogramem udzielania świadczeń zdrowotnych, pełnienia dyżuru medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ogłoszenie - pobierz.

Materiały Informacyjne i SWKO -  pobierz.

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz .

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz.

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU