SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w Izbie Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe warunki konkursu  -  pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik Nr 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik Nr 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU