Szanowni Państwo,
W dniu 2 lipca Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracj
w Opolu, podjął wyzwanie w ramach akcji  #GaszynChallenge. Zadanie polegajace na wykonaniu dziesięciu pompek lub przysiadów, oraz dokonaniu wśród pracowników zbiórki środków finansowych na rzecz fundacji "się pomaga"dla ratowania życia i leczenia chorych dzieci stanowiło odpowidź na nominację Pani Renaty-Dzido Prezesa Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.
Szanowni Państwo, SP ZOZ MSWiA w Opolu wykonał swoje zadanie, teraz czas na kolejne jednostki.
Nasza nominacja trafia do:  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Opolu !

Serdecznie dziękujemy Pani Prezes Renacie-Dzido za tą nominację.