Darowizna przybic

Na zdjęciu od lewej : Leszek Waś, Justyna Woldańska -Technik Farmacji 
Działu Farmacji Szpitalnej,
Jacek Bartosz - Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Opolu.

Szanowni Państwo,

W obliczu nieustającej walki z COVID-19, SP ZOZ MSWiA w Opolu pragnie wyrazić swoją wdzięczność
Przetwórstwu Tworzyw sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. Z tytułu przekazania  300 sztuk przyłbic. 
Niech ten gest będzie przykładem tego, że zdrowie publiczne nie jest obojętne przedsiębiorcom.

Serdecznie dziękujemy !