Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu
chce przekazać swoją wdzięczność za otrzymane wsparcie w walce z COVID-19
firmie: Profi-Art Robert Świerbiński oraz firmie Pasta Food Company Sp. z o.o.

Dziękujemy Państwu za ten szlachetny gest,  przyczyni się on bezpośrednio do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Opolszczyzny.