Upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz zwiększenie poparcia społecznego w tej dziedzinie, to jedne z wileu celi  realizowanych podczas kampanii edukacyjno informcyjnej "Solidarnie dla transplantacji", która zorganizowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia na lata 2011-2020.


SP ZOZ MSWiA w Opolu chce zaprosić Państwa do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat transplantacji na stronie www.zgodanazycie.pl