SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 20/2020 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, w dni powszednie, niedziele i święta.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU