wita

 

 

Na zbliżające się Święta pragniewmy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2021 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji własnych zamierzeń
Życzą: Dyrektor Jacek Bartosz wraz z Pracownikami SP ZOZ MSWiA w Opolu.