SP ZOZ MSWiA w Opolu ogłasza konkurs ofert nr 6/2021 na pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Izbą Przyjęć.

Ogłoszenie - pobierz

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert - pobierz

Załącznik 1 - Formularz ofertowy - pobierz

Załącznik 2 - Projekt umowy - pobierz

Załącznik 3 - Klauzula informacyjna - pobierz

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU