Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje zadanie nieinwestycyjne pn." Pokrycie kosztów na utylizację materiałów przeznaczonych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19", dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
wartość dotacji: 50 000,00 zł