Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa
pn." Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu"
wartość dofinansowania: 31 203 670,00 zł
całkowity koszt inwestycji: 33 026 320,00 zł