Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu zajął 9 miejsce w Rankingu Szpitali publicznych 2016, w kategorii: Szpitale z kontraktem z NFZ do 29 mln zł.

Ocenie podlegały m.in.: Efektywność aktywów, Rentowność sprzedaży oraz Dynamika kontraktu.

Ranking