Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski wraz z Krzysztofem Wysdak, członkiem Zarządu Powiatu Opolskiego przekazali na ręce dyrektora Jacka Bartosz, zakupione ze środków Powiatu Opolskiego, dwie pompy infuzyjne.

Wartość przekazanego sprzętu to ponad 11 000 zł

Wicestarosta Leonarda Płoszaj zapewniła, że decyzja podjęta przez Zarząd powiatu była jednogłośna przez wzgląd na dobro pacjentów.

Urządzenia te pozwalają na ciągłe lub cykliczne dawkowanie leków podtrzymujących funkcje życiowe.
Są zatem niezbędnym wyposażeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego celem jest bezpośrednie ratowanie życia i zdrowia pacjentów.

 

Kierujemy najserdeczniejsze podziękowania dla władz Powiatu Opolskiego za okazane wsparcie.

Radio Opole

Nowa Trybuna Opolska