Na terenie placówki działają następujące pracownie diagnostyczne:

- Pracownia Endoskopii (II piętro),

- Pracownia Kardiometryczna (II piętro),

- Pracownia Diagnostyki Obrazowj RTG (parter),

- Pracownia Diagnostyki Obrazowej USG (I piętro).

 

W budynku Przychodni SP ZOZ MSW w Opolu można dodatkowo skorzystać z usług:

- Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej - dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o. (II piętro) - Telefon kontaktowy: 77 401-11-43