Drukuj
Odsłony: 1750

Przy wsparciu Funduszy Europejskich Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu realizuje projekt:

"Poprawa jakości usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Szpitala SP ZOZ MSWiA w Opolu do potrzeb diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ginekologii"

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości opieki nad pacjentami oddziałów zabiegowych szpitala poprzez dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia do potrzeb procesu hospitalizacji.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów szczegółowych tj.:

Planowane efekty:

Wartość projektu: 38 222 381,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 350 350,98 zł

 

Artykuły:

Podpisanie umowy dotacji